Sisältömarkkinoinnin starttipaketti

Sisältömarkkinoinnin starttipaketti

Alkuun sisältömarkkinoinnissa mutkattomasti ja ymmärrettävästi

Mitä sisältömarkkinoinnin starttipaketti sisältää?

Starttipaketissa sisältömarkkinoinnin toimet suunnitellaan alusta lähtien aina strategiasta käytännön tekemiseen. Työpajojen ja koulutuksen lisäksi saat lopputuotteena Ollin laatiman dokumentin, jossa sisältömarkkinoinnin strategia ja käytännön tekeminen on kuvattu selvällä suomen kielellä.

Ohessa starttipaketin toimet vaihe vaiheelta:

HUOM! aika-arviot ovat suuntaa-antavia. Jokainen projekti suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jotta suurin ajallinen panostus saadaan käytettyä niihin asioihin, joihin tarvitaan eniten apua. Kysy aina tarkempi arvio ja tarjous.

1. NYKYTILAN KARTOITUS JA MARKKINOINTIPOTENTIAALIN TUNNISTAMINEN.
Kartoitetaan markkinoinnin nykytilanne, liiketoiminnan sekä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet. Tunnistetaan markkinaan, omaan toimintaan ja kilpailjoihin peilaten tärkeimmät kehityskohteet ja potentiaalisimmat tuotteet tai palvelut joiden pohjalta sisältömarkkinointia ruvetaan tekemään.

Asiakkaan aikaa 2 x 1h työpajat. Kartoitustyötä ja materiaalin tuotantoa noin 4-6h Ollin toimesta. Yhteensä 6-8h.

2. MARKKINOINTISANOMAN SELKEYTYS JA YDINSISÄLTÖJEN LAADINTA.
Vaiheen 1 pohjalta käydään läpi yrityksen nykyinen markkinointisanoma tai tarkasteltavaksi valittujen tuotteiden/palveluiden markkinointisanoma. Kiteytetään markkinointisanomaa ja puretaan tämä sisältömarkkinoinnin kannalta järkeviksi asiasisällöiksi joista sisältömarkkinoinnin materiaalia lähdetään tuottamaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asiakastarpeisiin, toimialan erityispiirteisiin, ongelmakohtiin tai vaikkapa tuotteen ominaisuuksiin pureutumista ja näiden purkamista potentiaalista asiakasta kiinnostaviksi sisältötyypeiksi ja teemoiksi. Tämän vaiheen sisältö riippuu paljolti yrityksestä, toimialasta, tuotteesta, tarpeista jne.

Asiakkaan aikaa 2x2h palaveria. Kartoitustyötä ja materiaalin tuotantoa Ollin toimesta noin 4-8h. Yhteensä 8-12h.

3. KANAVIEN, TYÖKALUJEN JA TOIMINTATAPOJEN VALINTA JA KOULUTUS VASTUUHENKILÖILLE
Päätetään kanavat joissa sisältömarkkinointia toteutetaan, valitaan resursseihin sopivat toimintatavat ja työkalut sekä koulutetaan näiden käyttö käytännön työstä vastuussa oleville henkilöille. Varmistetaan sisältömarkkinointityön käytännön työn sujuva aloitus. Valitut kanavat, toimintatavat ja työkalut suunnitellaan asiakaskunnan tavoittavuuden, liiketoiminnan tavoitteiden ja myynnin käytännön tekemisen pohjalta.

Työpajojen pohjalta Olli laatii selkeän dokumentin jossa kuvataan sisältömarkkinoinnin strategiset tavoitteet, kanavat, työkalut, käytännön toimet ja toiminnan mittarit joiden pohjalta sisältömarkkinointia lähdetään toteuttamaan.

Asiakkaan aikaa 1x2h palaveri sekä noin 1-6h koulutus toiminnan laajuuden mukaan yhdessä tai useammassa osassa. Kartoitustyötä ja materiaalin tuotantoa Ollin toimesta noin 4-8h. Yhteensä 7-16h.

4. TULOKSIEN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET KORJAUKSET
Kun sisältömarkkinoinnin toimia on toteutettu esimerkiksi 6kk, arvioidaan saatuja tuloksia ja tehdään tarvittaessa korjausliikkeitä.

Asiakkaan aikaa 1x1h palaveri. Valmistelevaa työtä ja materiaalin tuotantoa Ollin toimesta noin 2h. Yhteensä 3h.

Ilmainen tarvekartoitus ja sparraus – ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin sovitaan ilmainen 30 minuutin tarvekartoitus ja sparraus etäpalaveriohjelman (skype, hangouts) tai puhelimen välityksellä!